herşeyden tasarruf edilebilir ama güvenlikten asla...
risk analizinizi yaptırdınız mı?

SGK müfettişleri Onaylı Defteri getirmeyene 13.608TL ceza kesiyor

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri tutmak ve teftişlerde müfettişlere göstermek zorundadır.
Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanması zorunlu aksi takdirde geçersiz kabul edilmektedir. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılmaktadır.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. SGK müfettişleri ibrazını istedikleri onaylı defteri işveren göstermek zorundadır.
Onaylı defteri ibraz etmeyen işverenlere 13.608 TL ceza kesilmektedir. Bu ceza 2015 yılında daha da artacak.

Siz de cezai işlemlere maruz kalmamak için lütfen gerekli tedbirinizi alınız. Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.